26/9/2008
Ναυπήγηση δυο (2) επιπλέον Πυραυλακάτων για λογαριασμό του Πολεμικού Ναυτικού

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3340/2005, η εταιρεία μας ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 25.09.2008 υπεγράφη μεταξύ της θυγατρικής της εταιρείας «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» και της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής ’μυνας (ΓΔΑΕ) η με αριθμό 10 Τροποποίηση της με αριθμό 001Β/2000 μεταξύ μας Σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια δύο (2) ακόμη Πυραυλακάτων τύπου SUPER VITA (ΤΠΚ 06 και ΤΠΚ 07) αξίας Ευρώ 299.000.000. Η προμήθεια αυτή πραγματοποιείται λόγω ενάσκησης από την ΓΔΑΕ δικαιώματος προαίρεσης (option) που είχε με βάση το ’ρθρο 34 της Σύμβασης. Η κατασκευή των δύο ΤΠΚ θα γίνει σε συνεργασία με την επίσης θυγατρική εταιρεία «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Σύρου Α.Ε.» Η παράδοση της πρώτης εκ των δύο ΤΠΚ (ΤΠΚ 06) προβλέπεται να παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό σε 46 μήνες από την ενεργοποίηση της Σύμβασης, η δε παράδοση της δεύτερης ΤΠΚ (ΤΠΚ 07) σε 52 μήνες.

Πειραιάς, 26.09.2008
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ν.Ταβουλάρης
Πρόεδρος